Gesprek met de gemeente over de brandonveiligheid

Op 22 oktober heeft een delegatie van het bestuur overleg gevoerd met wethouder Ligtenberg en brandweercommandant Harbers van de gemeente Rijssen-Holten. Onderwerp van gesprek was het voorstel van het college om het beleid en de acties gericht op hogere brandveiligheid op De Borkeld bij te stellen. Dit zou betekenen dat de in 2007 afgesproken maatregelen niet allemaal worden uitgevoerd. Zoals eerder gemeld hebben wij tegen de voorgestelde nieuwe koers grote bezwaren, omdat de brandveiligheid op ons terrein dan niet op het gewenste en noodzakelijke niveau komt.

Over de uitkomsten van het overleg en de acties die het bestuur de komende periode wil ontplooien is op 4 november een brief naar de leden gestuurd, per e-mail of per post. Mocht u als lid van de Eigenarenvereniging deze brief niet hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@evdeborkeld.nl en u krijgt de brief toegezonden


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.