Eikenprocessierups op De Borkeld

Eind juni kregen wij bericht dat op een aantal plekken rondom De Borkeld de beruchte eikenprocessierups is gesignaleerd. Contact met de brandharen van deze rups kan leiden tot huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. De haren kunnen de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich namelijk met de wind en kunnen zo wandelaars, fietsers en honden treffen.


Desgevraagd meldde de gemeente ons dat zij alleen nesten weghaalt op gevoelige plekken, zoals bij scholen en speelplaatsen. Dit jaar zijn er onverwacht veel nesten in de gemeente, en men vindt het ondoenlijk om deze allemaal te verwijderen. In andere gemeenten zou de rups ook niet meer volledig bestreden worden. Op ons verzoek heeft de gemeente wel een paar waarschuwingsborden op de wegen rondom het recreatieterrein De Borkeld geplaatst.

Plekken waar de nesten zijn gezien zijn onder meer nabij de hoek Postweg – Borkeldsweg (achter lantaarnpaal nr 1), op de hoek Winkelbergweg – Postweg (bij rioolpomp) en op de kruising Postweg – Pasopsweg (naast routepaaltje), zie de foto’s, gemaakt door de heer J. Krakeel.