Brieven over afvalinzameling en over Vianenweg naar gemeente

Het bestuur heeft begin januari 2018 brieven naar de gemeente gestuurd over de afvalinzameling en over de Vianenweg.

Aanleiding voor de brief over de afvalinzameling is de brief die de gemeente op 7 december 2017 naar alle eigenaren heeft gestuurd. De gemeente doet hierin geen enkele handreiking en zij houdt star vast aan de afvalstoffenverordening. Die kan bij ons op De Borkeld niet goed werken, en daarom hebben wij de wethouder verzocht om maatwerk en soepelheid voor met name de GFT-container.

De brief over de Vianenweg betreft de structureel slechte staat van deze weg. De gemeente vult wel regelmatig de gaten op, maar dit blijft lapwerk. Op ons initiatief is de brief samen met Casa Familia opgesteld, omdat die organisatie ook belanghebbend is bij een goede oplossing. Wij verzoeken de gemeente om de Vianenweg nu eens een keer goed aan te pakken; dat betekent een of andere vorm van verharding tezamen met beperkende verkeersmaatregelen.Vanwege het politieke belang en de komende verkiezingen is de brief ook naar alle politieke partijen in de gemeenteraad gestuurd.

En verder ter informatie:

  • de gemeenteraad heeft op 14 december 2017 het bestemmingsplan over de brandgangen vastgesteld.
  • op zaterdag 17 maart 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. U ontvangt hiervoor tijdig de uitnodiging en de agenda.

Heeft u als lid de e-mail van 15 januari jl. met bovenvermelde brieven niet ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl deze alsnog aanvragen.