Brandgangen: waar zijn ze, en hoe zien ze eruit?

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering in maart 2016 kwam de vraag op hoe het is gesteld met de aanleg van de brandgangen op De Borkeld. Die zijn nodig om de brandveiligheid te verhogen. Bij calamiteiten kunnen brandweer, politie en ambulances dan sneller en gemakkelijker aanrijden en doorrijden, en bewoners hebben dan extra vluchtwegen.
Op basis van informatie van de gemeente is het volgende overzicht opgesteld: Kaart brandgangen bestemmingsplan 2018