Brandgangen: waar zijn ze, en hoe zien ze eruit?

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering in maart 2016 kwam de vraag op hoe het is gesteld met de aanleg van de brandgangen op De Borkeld. Die zijn nodig om de brandveiligheid te verhogen. Bij calamiteiten kunnen brandweer, politie en ambulances dan sneller en gemakkelijker aanrijden en doorrijden, en bewoners hebben dan extra vluchtwegen.
Op basis van informatie van de gemeente is het volgende overzicht opgesteld: Kaart brandgangen bestemmingsplan 2018


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.