Brandgangen De Borkeld

De Eigenarenvereniging De Borkeld heeft bij wethouder A.J. Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten nogmaals aandacht gevraagd voor wijze waarop de brandgangen in het recreatiegebied de Borkeld worden aangelegd.

Middels een brief (d.d. 25-02-2019) heeft de Eigenarenvereniging de wethouder nogmaals gewezen op het trage verloop van de aanleg van de brandgangen en dat daar waar brandgangen zijn gerealiseerd de doorgang vaak is versperd door hoge en solide hekken. Vluchten bij brand wordt op deze manier alleen maar moeilijker en in het bijzonder bij aanhoudende droogte is het brandgevaar erg groot.
De Eigenarenvereniging heeft haar zorg geuit over de hoge en met een slot afgesloten hekken. Hierdoor kunnen voor de bewoners in geval van brand levensgevaarlijke situaties ontstaan. De kans is dan groot dat de bewoners geen kant op kunnen, totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd of totdat een aangrenzende bewoner – die in bezit is van een sleutel – het desbetreffende hek opent.
Dat ontvluchtingsmogelijkheden voor mensen van secundair belang zou zijn ten opzichte van het creëren van vrije doorgangen voor uitsluitend hulpdiensten, is voor de  Eigenarenvereniging niet aanvaardbaar. Veiligheid van bewoners moet minstens even zwaar wegen als de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Onderstaand treft u de brief aan zoals die is gestuurd naar wethouder A.J. Aanstoot.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.