Windmolens in Rijssen-Holten (update: 12 mei 2021)

Op donderdag 29 april en maandag 3 mei 2021 heeft de gemeente d.m.v. een tweetal online informatiebijeenkomsten haar inwoners geïnformeerd over de theoretisch mogelijke locaties voor windmolens. Tevens heeft de gemeente het proces t.b.v. de locatiekeuze verduidelijkt. Meer dan 1000 inwoners hebben hieraan deelgenomen.

Als volgende stap organiseert de gemeente op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 mei 2021 een zestal identieke online inspraakbijeenkomsten.

De inwoners worden uitgenodigd om actief mee te denken en mee te praten. Het maximaal aantal deelnemers per sessie is in totaal 100 met maximaal 20 deelnemers per themagroep.

Elke deelnemer kan vóóraf uit de onderstaande onderwerpen twee kiezen die hij of zij wil bespreken in de hierbij behorende themagroep:

  • Alternatieve mogelijkheden
  • Geluid en slagschaduw
  • Gezondheid
  • Natuur
  • Proces en financiën

De keuze van de gemeente voor bovenstaande onderwerpen betekent dat in deze online sessies de locatiekeuze van de windmolens nog niet aan de orde komt. Dit komt in een volgende fase aan de orde.

Op de website van de gemeente https://www.rijssen-holten.nl/inwoner/publicatie/energietransitie staat vermeld hoe u zich kunt inschrijven voor één van deze online sessies.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Het bestuur heeft in de discussie rond de plaatsing van de windmolens naar haar leden een faciliterende rol. Denk hierbij aan bovenstaande informatieverstrekking naar de leden over de door de gemeente gevoerde discussie.

Van de individuele leden wordt verwacht dat zij zelf een standpunt in deze discussie innemen!