Subsidie van de provincie voor aanplant bomen

De provincie Overijssel stimuleert de aanplant van nieuwe bomen in de provincie. Iedereen die inheemse bomen aanplant in de provincie kan hiervoor subsidie ontvangen. Het betreft nieuwe aanplant en dus geen vervanging van gekapte bomen!

De regeling loopt tot 1 maart 2021.

De provincie stelt de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager:
  • is eigenaar van het perceel waar de bomen aangeplant worden óf heeft toestemming gekregen van de eigenaar. U kunt dan een verklaring overleggen als wij daar om vragen;
  • heeft de bomen betaald na 1 december 2020;
  • heeft geen subsidie ontvangen op basis:
   • van deze subsidieregeling. (U kunt maar één keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling);
   • van de subsidieregeling 4.5 Verbeteren condities voor aandachtsoorten 3.0;
   • van de subsidieregeling 4.8 Groene schoolpleinen.
  • is niet Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een gemeente of waterschap.
 • De aangeschafte bomen:
  • zijn alleen boomsoorten die genoemd staan in bijlage 1 die hoort bij deze regeling. Zie hiervoor het kopje Bijlage 1 op deze pagina.
  • worden geplant in Overijssel;
  • zijn bomen met een omtrek van maximaal 12 cm of zijn bosplantsoen;
  • bestaan uit drie of meer verschillende boomsoorten;
  • moeten geplant zijn/worden tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021;
  • worden niet ingezet voor de herplantplicht voor al gekapte of nog te kappen bomen.
 • De subsidie is minimaal € 500,- en maximaal € 1.500,-.
 • De aanvraag past binnen de regels van de de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.16 Iedereen een boom.

Nadere informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van de provincie Overijssel.

Bijlage 1:   Lijst met toegestane bomen: https://www.overijssel.nl/publish/pages/178687/bijlage_1_-_bomenlijst_bij_regeling_iedereen_een_boom_kleinschalige_boomaanplant_dt.pdf