Rijssen-Holten wil leegstand in het buitengebied tegengaan

Tubantia, 11 januari 2020:

Criminelen, en dan met name in de drugssector, azen op leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen. Rijssen-Holten wil mede daarom leegstand tegengaan.

Volgens Wethouder Roland Cornelissen constateert de gemeente dat de leegstand van agrarische gebouwen in het buitengebied de komende jaren alleen maar zal toenemen. Voor Rijssen-Holten is de verwachting dat in 2030 50.000 tot 150.000 vierkante meter van de huidige (agrarische) bedrijfsbebouwing leeg komt te staan. Het brengt, volgens wethouder Roland Cornelissen (CDA) allerlei negatieve gevolgen met zich mee, zoals afname van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het buitengebied.

De wethouder wijst ook op het gevaar dat leegstand in het buitengebied criminelen zal aantrekken. De problematiek openbaarde zich de afgelopen jaren vooral in het zuiden van Nederland, maar de drugsbazen weten meer en meer het oosten te vinden.

Compensatiewoningen

Het is dus zaak, volgens Cornelissen, om het beleid inzake Rood voor Rood, hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing (VAB) en de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving voort te zetten. „Het huidige beleid heeft de afgelopen jaren al bijgedragen aan de sloop van 24.583 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing. Hiervoor in de plaats zijn er 26 compensatiewoningen gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook enkele voorbeelden waarbij vrijkomende bebouwing een nieuwe invulling krijgt. Dit alles heeft een positieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van het buitengebied’, aldus de wethouder.

Diverse ontwikkelingen, zoals de stijging van de prijzen van agrarische grond en bouwkavels, maken een update van het huidige beleid noodzakelijk. De politiek discussieerde herhaaldelijk over het beleid en dan ging het onder meer over Rood voor Rood-plannen in waardevolle gebieden met enken en natuur. Cornelissen stelt voor om dergelijke waardevolle gebieden uit te sluiten als locatie voor compensatiekavels, waarop woningen zou kunnen worden gebouwd.