Ook glasvezel voor onze recreatiewoningen

Onze inspanningen om ook de recreatiewoningen op De Borkeld aan te sluiten op het glasvezelnet zijn beloond: het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten stelt aan de gemeenteraad voor alle woningen in het buitengebied van glasvezel te voorzien. Wel blijft de voorwaarde gelden dat minstens 60% van de bewoners meedoet.

De gemeenteraad zal op 13 november het besluit van B&W behandelen. Alle eigenaren krijgen kort daarna een informatiebrief van de gemeente