Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten in vertraging door milieueffectrapportage

Persbericht van de Commissie voor de Milieueffectrapportage, d.d. 19 januari 2021:

Het milieueffectrapport bij het omgevingsplan van Rijssen-Holten laat nog niet zien wat de gevolgen zijn van de energieambities voor het landschap en de natuur. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar toetsingsadvies. De gemeenteraad van Rijssen-Holten vroeg de Commissie m.e.r. de aanvulling op het rapport te toetsen.


De gemeente Rijssen-Holten werkt aan een omgevingsplan voor het buitengebied. In het plan wil zij de hoge kwaliteit van het landschap en de natuur behouden en tegelijkertijd ontwikkeling van agrarische bedrijven en recreatie mogelijk maken. Voordat de gemeenteraad besluit over het omgevingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het rapport is opgesteld in het kader van de pilots ‘M.e.r. en Omgevingswet’ die in samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) zijn geselecteerd om binnen milieueffectrapportage te experimenteren met de principes van de Omgevingswet.

De aanvulling op het rapport laat nog niet zien hoe de gemeente haar duurzame energieambities kan en wil realiseren, en wat de gevolgen zijn voor het landschap en de natuur. Mogelijk worden hierdoor ook agrarische en/of recreatieve ontwikkelmogelijkheden beperkt. Inzicht hierin is nu al nodig aldus de Commissie, omdat uiterlijk medio 2021 de regionale energiestrategie moet worden vastgesteld.

Op de beschermde natuurgebieden in de omgeving, zoals de Sallandse Heuvelrug en De Borkeld, komt nu al meer stikstof neer dan goed is voor dieren en planten. Ook is de stikstofneerslag de laatste jaren verder toegenomen. De aanvulling op het rapport bevat geen analyse wat de invloed is van het gemeentelijk beleid, en welke mogelijkheden er zijn om een verdere toename van de stikstofneerslag te voorkomen, of de stikstofneerslag te verminderen.

De Commissie adviseert de nog ontbrekende informatie aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het omgevingsplan.

Bijgevoegd het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage

Toetsingsadvies MER Omgevingsplan buitengebied

 

 

———————————————————–
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Rijssen-Holten – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.