Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten in vertraging door milieueffectrapportage

Persbericht van de Commissie voor de Milieueffectrapportage, d.d. 19 januari 2021:

Het milieueffectrapport bij het omgevingsplan van Rijssen-Holten laat nog niet zien wat de gevolgen zijn van de energieambities voor het landschap en de natuur. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar toetsingsadvies. De gemeenteraad van Rijssen-Holten vroeg de Commissie m.e.r. de aanvulling op het rapport te toetsen.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.