Groenstructuurvisie gemeente Rijssen-Holten

De raadscommissie “Grondgebied” van de gemeenteraad Rijssen-Holten heeft op 7 juli jl. een nieuwe “Groenstructuurvisie” voor de gehele gemeente besproken. Deze visie is bedoeld als onderdeel van de zogenaamde Omgevingsvisie en is weergegeven in het document: “Groenstructuurvisie Rijssen-Holten”.

Het document geeft aan hoe de gemeente met het groen in de gemeente dient om te gaan, rekening houdend met: biodiversiteit en natuurwaarde; klimaatadaptatie en duurzaamheid; economie, recreatie en toerisme; identiteit en beleving en vitale leefomgeving.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.