Glasvezel op De Borkeld (vervolg)

Begin maart 2015 is bij alle niet-leden van de Eigenarenvereniging een brief bezorgd over de mogelijke komst van glasvezel op De Borkeld en over andere actuele onderwerpen.

Ook de leden zijn over de recente ontwikkelingen over glasvezel geïnformeerd in een brief van 4 maart.

Het onderwerp glasvezel staat, naast andere belangrijke thema’s, op de agenda van de algemene ledenvergadering op 21 maart (zie aankondiging hieronder).