Aanleg glasvezel start begin 2017

Medio december 2016 hebben alle eigenaren van recreatiewoningen twee brieven ontvangen, op hun woonadres. In de ene brief staat informatie van de gemeente Rijssen-Holten over de stand van zaken bij de aanleg van glasvezel en over de planning. In de andere brief van hoofdaannemer Delta Infratechniek staat de te volgen procedure voor aanleg.

Delta Infratechniek begint op korte termijn met de aanleg in het gebied ten zuiden van de spoorlijn Deventer – Holten. De Borkeld valt hier ook onder. Medio 2017 moeten deze aansluitingen gereed zijn. Delta Infratechniek zal vooraf met elke deelnemer individueel afspreken waar in de woning de glasvezelaansluiting moet worden geplaatst