6 kleine wooneenheden op perceel Pannenweg

In de vergadering van de Raadscommissie Grondgebied van de gemeente Rijssen-Holten van aanstaande donderdag 2 december, vraagt het College van B&W aan de Raadscommissie medewerking te verlenen aan de bouw van 6 kleine wooneenheden op een perceel weiland gelegen aan de Pannenweg.

Dit voorstel is ook in de vergadering van de Raadscommissie Grondgebied van 16 september aan de orde geweest. Toen is nog geen besluit genomen.

Volgens B&W is het de bedoeling zes kleine wooneenheden met een footprint van maximaal 50 m² en één gezamenlijk bijgebouw van maximaal 150 m² te realiseren (geënt op het ontwerpbeleid ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied 2021) in het bestaande bosrijke recreatiegebied de Borkeld. De wooneenheden zullen gerealiseerd worden in een bijzondere stedenbouwkundige en landschappelijke setting (knooperf). Het idee is het woonerf te verlagen, het dak en de zijwanden over te laten gaan in de natuurakker met een groen dak. De omliggende bebouwing heeft enkel zicht op een glooiing ( het groene dak) in het landschap. De instandhouding van het perceel zal gewaarborgd worden met een voorwaardelijke verplichting. De beoogde invulling is een antwoord op de vraag naar huisvesting voor jongeren binnen onze gemeente.

 

Bijlage 01, Principeverzoek Pannenweg ongenummerd (08-10-2021)