Grote belangstelling voor de Groene Markt op 22 april jl.

De Groene Markt van afgelopen zaterdag 22 trok veel belangstelling van leden en niet-leden en leverde de bezoekers veel tips en kennis op voor een toekomstbestendige inrichting van tuinen en bospercelen. Op het voorveld van De Borkeldzuivel waren onder het motto ‘het bos is de baas en wij zijn er te gast’ door de werkgroep Bos en natuur en door diverse vrijwilligers 18 kramen ingericht voor organisaties en ondernemingen, waar belangstellenden veel van hun gading konden vinden aan informatie en over geschikte planten en bomen die goed gedijen in een duurzame omgeving op De Borkeld. Om 11 uur opende wethouder Beens de markt. Hij verwees naar de toekomstige generaties voor wie de natuur eveneens op een goede manier in stand moet blijven.

Behalve bij de stands konden belangstellenden ook aan hun trekken komen bij een tweetal voordrachten van Carin de Cloe van Landschap Overijssel en Ruud Snijders van Innogreen. Beide presentaties werden verzorgd in de stallen van De Borkeldzuivel en trokken grote belangstelling (circa 50-60 personen). Mw de Cloe begon bij de bodem en de stuwwallen vanaf de IJstijd in het Overijsselse landschap. Dat mondde uit in een boeiende beschrijving van de vegetatie en het agrarisch gebruik. Haar presentatie is hier te vinden. Op de website van Landschap Overijssel komt nog meer achtergrond voor.

Daarop aansluitend verzorgde Ruud Snijders van Innogreen met de titel Bodem in balans een enthousiasmerende presentatie over de vele kanten van de inrichting van het bosgebied voor de eigenaren van de percelen op De Borkeld (‘Wat doet u met uw tuin in het bos?’). Dat leidde tot veel vragen van bezoekers en een geanimeerde discussie over verbetering van de bodemkwaliteit (zie de film Onder het maaiveld) en andere opties die voor liefhebbers openstaan.

Daartussendoor konden aanwezigen terecht bij de diverse standhouders, die op ongedwongen wijze hun activiteiten konden toelichten en geïnteresseerde bezoekers ideeën daarvoor konden verstrekken. Voor kinderen waren er teken- en limonademomenten. Bezoekers konden verder deelnemen aan een excursie op het bedrijf van boer Herjan Oolbekkink van De Borkeldzuivel. De lijst van andere deelnemende organisaties en bedrijven is te vinden op de website van de vereniging.

Kortom, een veelbelovende start voor het thema bos en natuur op De Borkeld! Heel veel dank aan alle betrokkenen.

Foto’s

gm2023-001
gm2023-002
gm2023-003
gm2023-004
gm2023-027
gm2023-005
gm2023-028
gm2023-006
gm2023-007
gm2023-008
gm2023-009
gm2023-010
gm2023-011
gm2023-012
gm2023-013
gm2023-014
gm2023-015
gm2023-016
gm2023-017
gm2023-018
gm2023-019
gm2023-020
gm2023-021
gm2023-022
gm2023-024
gm2023-025
gm2023-026
previous arrow
next arrow

Indien u bent ingelogd, kunt u onderstaand een video-impressie van het evenement zien


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.