Azc Rijssen-Holten, nieuwsbrief 28 maart 2024

Planning werkzaamheden vanaf 2 april

De vergunningvrije werkzaamheden in de woningen gaan verder vanaf dinsdag 2 april 2024. Ook worden er nog wat opruimwerkzaamheden uitgevoerd, o.a. bij de entree. Dit is ook besproken met de direct aanwonenden op zowel 21 als 26 maart 2024.

Koopmans, de hoofdaannemer, neemt ook de taken over van de HOD (Huis Oppas Dienst). De camera’s van de HOD blijven voorlopig nog.

Als u het park betreedt tijdens werkzaamheden, let dan goed op uw veiligheid en die van uw kinderen.

De aannemer zal de medewerkers nogmaals attenderen op veilig rijgedrag op en rond het park.

Terugblik overleggen met direct omwonenden over het groenplan

Op 21 en 26 maart 2024 spraken we met een aantal direct omwonenden. Al hun opmerkingen worden verwerkt en besproken. De direct aanwonenden krijgen apart een terugkoppeling van de gemaakte afspraken. Hieruit volgt een aanvulling op het groenplan. Ook worden er nog aanvullende tekeningen gemaakt. Deze publiceren we op onze website.

Risicoanalyse

De leescommissie heeft op 27 maart jl. enkele tekst- en oplossingssuggesties meegegeven. Bureau Beke neemt deze suggesties mee richting het definitieve rapport. Dit definitieve rapport wordt aangeboden aan het college.

Over het stappenplan

In het stappenplan kunt u zien wat we op welk moment gaan doen. De genoemde data kunnen veranderen. Check daarom steeds de datum die op het stappenplan staat. Het stappenplan wordt maximaal eens per week aangepast. De gemeente heeft de regie op de uitvoering van het stappenplan. Via het omwonendenoverleg communiceren we vooraf over alle uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast overleggen we met direct omwonenden.

Aanmelden omwonendenoverleg

We hebben inmiddels een aantal aanmeldingen ontvangen. U kunt zich nog tot en met 29 maart aanmelden voor het omwonendenoverleg. Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar opvang@rijssen-holten.nl

Het eerste omwonendenoverleg is op 10 april 2024 om 19 uur in het gemeentehuis, zaal Brussel.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.