Nieuw wegdek op de Vianenweg

De Vianenweg is op dit moment onverhard en wordt intensief gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig onderhoud gepleegd moet worden en er overlast is door stof bij droogte en slechte begaanbaarheid (gaten) in natte perioden. Gelet op de ontsluiting van ruim 200 woningen vraagt een weg met een dergelijk intensief gebruik om verharding met asfalt.

Volgende week wordt er in een gemeentelijke  commissievergadering een principebesluit genomen over de verharding van de Vianenweg.

Daarna wordt er een plan gemaakt hoe de verharding er uit komt te zien. Dit plan wordt voorgelegd aan, en besproken met de direct betrokkenen ( o.a. E.V. de Borkeld). Daarbij kunnen wensen en voorstellen gelanceerd worden.

Deze “inspraakronde” zal volgend voorjaar plaatsvinden. Daarna komt er een definitief plan dat dan uitgevoerd wordt. Deze uitvoering zal dan in de 2e helft van 2019 plaatsvinden.

14 januari 2016: informatiebijeenkomst verbreding A1

Rijkswaterstaat (RWS) gaat de autosnelweg A1 tussen Deventer en knooppunt Azelo verbreden naar 2×3 rijstroken.
Er wordt nu gewerkt aan een ontwerp-tracébesluit. RWS nodigt omwonenden en andere geïnteresseerden uit mee te denken over de exacte invulling van het ontwerp. Daarom organiseert RWS op 14 januari 2016 een inloopbijeenkomst voor het trajectdeel Markelo – Azelo, dat langs (en door) De Borkeld voert.
Het bestuur zal bij deze bijeenkomst aanwezig proberen te zijn vanwege de mogelijke effecten op geluid en lucht.
Maar u kunt natuurlijk ook zelf naar deze meeting gaan.
Wanneer en waar: 14 januari, van 18 tot 21 uur, landgoed Het Rheins, Reintszijweg 1, 7468 SL Enter. Het landgoed ligt ca 2,5 km buiten Enter, langs de A1.

A1 verbreed

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereiding van de verbreding van de A1 tussen Deventer en Azelo tot 2×3 rijstroken. De weg zou in 2018 verbreed moeten zijn. Het bestuur heeft als belanghebbende partij in januari 2015 een ‘zienswijze’ ingediend voor het onderzoek MER, de maatschappelijke effect rapportage. Wij hebben met name verzocht de effecten van verbreding op de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in ons gebied in de MER te betrekken.