Druk bezochte ledenvergadering

Op de jaarlijkse ledenvergadering op 17 maart 2012 in De Poppe kwamen zo’n 70 leden af. Bestuur en leden bespraken de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de vooruitblik voor 2012. De brandveiligheid springt er daarbij uit. De gemeente toonde een plattegrond waarop de geplande doorsteken staan aangegeven. Bijgevoegde link geeft de meest recente versie van de doorsteken weer: Kaart brandgangen bestemmingsplan 2018
Daarnaast kwamen onder meer de financiële huishouding, de ledenlijst en de openbaarheid daarvan en de afvalproblematiek aan de orde. De vergadering verliep in een goede sfeer. Binnenkort ontvangen de leden het verslag van waarnemend secretaris Marike Nijland. Secretaris Hielke de Boer kreeg namelijk zeer onlangs een nieuwe heup.

Na de pauze was er een openbare bijeenkomst van de gemeente over inbraakpreventie. Ex meesterinbreker Evert Jansen liet zien hoe onachtzaam we soms zijn als het gaat om beveiligen van have en goed. Wethouder Ab Stegeman wees in zijn slotwoord op het belang van goede preventie en van sociale controle.

Nieuwsbrief nr 4 verschenen

Tegen het einde van het jaar ontvangen de leden traditiegetrouw een nieuwsbrief over belangrijke ontwikkelingen in en voor ons gebied, en over algemene wetenswaardigheden. Op maandag 13 december is nummer 4 verschenen en per e-mail of per post verzonden. In deze uitgave vindt u berichten over onder meer de situatie rondom de brandveiligheid, de belastingtarieven van de gemeente voor 2011, de ledenwerfactie en over de komende jaarvergadering. Die is op zaterdag 19 maart 2011 in Holten.
Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen, laat het ons weten via info@evdeborkeld.nl

Boeiende excursie ‘De Domelaar’

Op zaterdag 25 september 2010 togen ruim 30 leden van de Eigenarenvereniging naar de zandwinning De Domelaar, tussen Holten en Markelo, voor de najaarsexcursie. Amateur-geoloog Rein Kok en natuurvorser Arie Langendoen vertelden in de kantine wat er zoal uit de grond komt en wat er aan natuur is ontstaan.
Een zuiginstallatie zuigt van zo’n 20 meter diep een mengsel van zand, grind en water op. Na scheiding in allerlei soorten zand en grind voor de bouw blijft een afvalbergje grind over. Daarin bevinden zich allerlei fossielen, bijvoorbeeld van koraal, zee-egels en spons. En ook gesteenten, zoals versteend hout en barnsteen (hars). Een goudmijntje voor de geologen.

Het bedrijf dat sinds de jaren 70 de zandwinning uitvoert, is Basal. De winningslocatie is nu uitgeput en Basal is vorig jaar begonnen aan zandwinning op een tweede locatie, iets zuidelijker. Intussen heeft de eerste locatie zich ontwikkeld tot een waar natuurgebied met gevarieerde flora en fauna. Allerlei soorten vogels gebruiken dit gebied, als verblijfplaats of als rustplek op weg naar zuidelijker gebieden. Ook roofvogels laten zich regelmatig zien. In het water heeft zich een rijke visstand ontwikkeld. Een eldorado voor de natuurliefhebbers.

Nu er geen zandwinning meer is op de eerste locatie, wordt dit gebied een natuur- en recreatiegebied. Er komt een fietspad omheen en er komen visplaatsen. Zwemmen en varen zal niet zijn toegestaan. Alleen voor de jaarlijkse triathlon in Holten wordt een uitzondering gemaakt.

Na de inleidingen van Kok en Langendoen ging het gezelschap in twee groepen het terrein van Basal op. Eerst om het volledig geautomatiseerde proces van zand- en grindwinning te aanschouwen, en zelf te wroeten in de afvalberg grind op zoek naar een unieke steen of fossiel. Daarna was er uitleg over de rijke vogelstand. Met een verrekijker konden bijvoorbeeld grote groepen ganzen worden begluurd, en zelfs was het mogelijk een roofvogelnest hoog in de televisietoren van Markelo te zien.

Na afloop bedankte voorzitter Wim Beldman beide inleiders voor deze interessante excursie, waarna de leden zich naar De Poppe repten voor een gezellige napraatlunch. Uit de reacties bleek dat de leden deze excursie zeer hadden gewaardeerd.

Hieronder staat een HD fotoimpressie van de excursie