Algemene ledenvergadering 17 maart 2018

40 leden, in totaal 65 personen, waren naar restaurant De Poppe gekomen voor de jaarlijkse ledenvergadering, de ALV. Besproken werden onder meer het toekomstige profiel van de vereniging, het systeem van afvalinzameling, de slechte staat van de Vianenweg, de forensenbelasting, het bestemmingsplan over de brandgangen en de mogelijkheid van een AED op De Borkeld.
De vereniging is financieel gezond, de begroting voor 2018 werd goedgekeurd. Verder benoemde de ALV tot nieuwe leden van het bestuur Ria Muiser en Jan Kuijpers.
De jaarvergadering werd traditiegetrouw afgesloten met een lichte lunch.
Het concept verslag van de ALV is naar alle leden gestuurd. Mocht u als lid geen verslag hebben ontvangen, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 maart 2018

Zaterdag 17 maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Locatie is restaurant De Poppe, net voorbij de kruising met de A1. De aanvang is 10 uur.
Op de agenda staan onderwerpen zoals de forensenbelasting, de afvalinzameling, de Vianenweg, het bestemmingsplan brandgangen, de huisstijl, AED, glasvezel en verbreding A1.
En verder ook de financiën van de vereniging en de samenstelling van het bestuur. Na afloop van de vergadering biedt het bestuur een lichte lunch aan.

Agenda en toelichtende stukken zijn op 1 maart naar de leden verstuurd. Voor meer informatie: info@evdeborkeld.nl.

Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief zijn de laatste ontwikkelingen opgenomen over onder meer de afvalinzameling, de forensenbelasting, het bestemmingsplan brandgangen, de vermoedelijke tarieven gemeentelijke belastingen 2018, de staat van de Vianenweg, de aanleg van glasvezel en over een AED op De Borkeld.

Heeft u als lid de nieuwsbrief niet ontvangen, laat u dit dan weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan desgewenst alsnog een exemplaar.

Impressie najaarsexcursie Leemspoor 30 september 2017

22 leden trotseerden zaterdag 30 september de gestaag neerdalende regen om meer te weten te komen over het leemspoor in Rijssen. Een vrijwilliger van het museum verhaalde tijdens de koffie met krentenwegge over de historie van het leemspoor.

Zo’n 100 jaar geleden waren er in Rijssen 15 steenfabrieken, in de jaren ’60 van de vorige eeuw nog maar 4. Tot 1964 was hiervoor een smalspoornetwerk van 12 km in bedrijf, om leem van de groeve tussen Markelo en Rijssen naar de fabrieken te vervoeren. Daarna ging dat per vrachtauto. In 2005 sloot de laatste steenfabriek haar deuren. In 1988 namen een paar Rijssenaren het initiatief om de herinnering aan het Leemspoor levend te houden door een museum in te richten en een railtraject op te bouwen tussen de Markeloseweg en de Koerbelt. In de jaren die volgden is een groot aantal locomotieven verworven, waaronder één stoomlocomotief, en de nodige personen- en goederenwagons. Ook is een loods met werkplaats gebouwd.


Voor ons was een speciale excursietrein naar de Koerbelt en terug geregeld, zie de foto’s hieronder. Hoewel we werden vervoerd in overdekte wagonnetjes, bleken deze niet helemaal (water)dicht te zijn, de daken zeker niet. Paraplu’s bewezen ook in de trein hun goede diensten. Terug op het beginpunt lieten we ons in de werkplaats informeren over allerlei aspecten van het leemspoor en het museum. Daarna vertrok het gezelschap naar het nabij gelegen hotel De Sallandse Heuvelrug voor een verkwikkende lunch.

Uit de reacties tijdens de lunch en na afloop bleek dat de leden deze najaarsactiviteit gewaardeerd hadden, ondanks het slechte weer. De excursie viel dus letterlijk wel, maar figuurlijk zeker niet in het water.

 

 

Nieuwsbrief september 2017 verschenen

Op 3 september is een nieuwsbrief per e-mail naar de leden gestuurd. Hierin is een overzicht opgenomen van een aantal actuele onderwerpen die voor De Borkeld van belang zijn.
In deze uitgave leest u onder meer nieuws over de ervaringen met de nieuwe wijze van afvalinzameling, het ontwerp bestemmingsplan brandveiligheid, de aanleg van glasvezel, de verbreding van de A1 en de najaarsexcursie op 30 september.
Leden zonder bekend e-mailadres ontvangen de nieuwsbrief per post.
Mocht u als lid de nieuwsbrief niet per e-mail of post hebben ontvangen, dan kunt u dit melden via info@evdeborkeld.nl en alsnog een exemplaar aanvragen.