Nieuwsbrief september 2018

Begin september is de nieuwsbrief van de vereniging verschenen. Hierin is informatie opgenomen over onder meer de privacyverklaring, de brandveiligheid, de forensenbelasting, de Vianenweg en over een AED op De Borkeld. Heeft u als lid de nieuwsbrief niet ontvangen, laat u dit dan weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan desgewenst alsnog een exemplaar

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe regelgeving geeft meer rechten voor burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens registreren, en meer bevoegdheden voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle organisaties die persoonsgegevens registreren en bewaren, moeten aan de AVG voldoen en zullen moeten aangeven hoe zij met die gegevens omgaan. Dat geldt dus ook voor de Eigenarenvereniging De Borkeld.
Het bestuur zal de leden over enkele weken hierover nader informeren.

Holten, 29 mei 2018

Algemene ledenvergadering 17 maart 2018

40 leden, in totaal 65 personen, waren naar restaurant De Poppe gekomen voor de jaarlijkse ledenvergadering, de ALV. Besproken werden onder meer het toekomstige profiel van de vereniging, het systeem van afvalinzameling, de slechte staat van de Vianenweg, de forensenbelasting, het bestemmingsplan over de brandgangen en de mogelijkheid van een AED op De Borkeld.
De vereniging is financieel gezond, de begroting voor 2018 werd goedgekeurd. Verder benoemde de ALV tot nieuwe leden van het bestuur Ria Muiser en Jan Kuijpers.
De jaarvergadering werd traditiegetrouw afgesloten met een lichte lunch.
Het concept verslag van de ALV is naar alle leden gestuurd. Mocht u als lid geen verslag hebben ontvangen, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 maart 2018

Zaterdag 17 maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Locatie is restaurant De Poppe, net voorbij de kruising met de A1. De aanvang is 10 uur.
Op de agenda staan onderwerpen zoals de forensenbelasting, de afvalinzameling, de Vianenweg, het bestemmingsplan brandgangen, de huisstijl, AED, glasvezel en verbreding A1.
En verder ook de financiën van de vereniging en de samenstelling van het bestuur. Na afloop van de vergadering biedt het bestuur een lichte lunch aan.

Agenda en toelichtende stukken zijn op 1 maart naar de leden verstuurd. Voor meer informatie: info@evdeborkeld.nl.

Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief zijn de laatste ontwikkelingen opgenomen over onder meer de afvalinzameling, de forensenbelasting, het bestemmingsplan brandgangen, de vermoedelijke tarieven gemeentelijke belastingen 2018, de staat van de Vianenweg, de aanleg van glasvezel en over een AED op De Borkeld.

Heeft u als lid de nieuwsbrief niet ontvangen, laat u dit dan weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan desgewenst alsnog een exemplaar.