Brieven over afvalinzameling en over Vianenweg naar gemeente

Het bestuur heeft begin januari 2018 brieven naar de gemeente gestuurd over de afvalinzameling en over de Vianenweg.

Aanleiding voor de brief over de afvalinzameling is de brief die de gemeente op 7 december 2017 naar alle eigenaren heeft gestuurd. De gemeente doet hierin geen enkele handreiking en zij houdt star vast aan de afvalstoffenverordening. Die kan bij ons op De Borkeld niet goed werken, en daarom hebben wij de wethouder verzocht om maatwerk en soepelheid voor met name de GFT-container.

De brief over de Vianenweg betreft de structureel slechte staat van deze weg. De gemeente vult wel regelmatig de gaten op, maar dit blijft lapwerk. Op ons initiatief is de brief samen met Casa Familia opgesteld, omdat die organisatie ook belanghebbend is bij een goede oplossing. Wij verzoeken de gemeente om de Vianenweg nu eens een keer goed aan te pakken; dat betekent een of andere vorm van verharding tezamen met beperkende verkeersmaatregelen.Vanwege het politieke belang en de komende verkiezingen is de brief ook naar alle politieke partijen in de gemeenteraad gestuurd.

En verder ter informatie:

  • de gemeenteraad heeft op 14 december 2017 het bestemmingsplan over de brandgangen vastgesteld.
  • op zaterdag 17 maart 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. U ontvangt hiervoor tijdig de uitnodiging en de agenda.

Heeft u als lid de e-mail van 15 januari jl. met bovenvermelde brieven niet ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl deze alsnog aanvragen.

Aanleg glasvezel start begin 2017

Medio december 2016 hebben alle eigenaren van recreatiewoningen twee brieven ontvangen, op hun woonadres. In de ene brief staat informatie van de gemeente Rijssen-Holten over de stand van zaken bij de aanleg van glasvezel en over de planning. In de andere brief van hoofdaannemer Delta Infratechniek staat de te volgen procedure voor aanleg.

Delta Infratechniek begint op korte termijn met de aanleg in het gebied ten zuiden van de spoorlijn Deventer – Holten. De Borkeld valt hier ook onder. Medio 2017 moeten deze aansluitingen gereed zijn. Delta Infratechniek zal vooraf met elke deelnemer individueel afspreken waar in de woning de glasvezelaansluiting moet worden geplaatst

Ondergrondse containers restafval op De Borkeld

Op verzoek van de vereniging heeft de gemeente 2 ondergrondse containers voor restafval op De Borkeld geplaatst. Wij hadden om meer gevraagd, maar voorlopig zijn het er twee, langs de Pannenweg en aan het begin van de Winkelbergweg, zie de foto’s hieronder.

De nieuwe manier van afvalinzameling in de gemeente gaat op 5 december van start. Dan worden ook de ondergrondse containers in gebruik genomen. Die zijn alleen te openen met de afvalpas, mits de eigenaar heeft aangegeven ‘ondergronds’ te gaan, onder inlevering van de grijze minicontainer.
Op 8 november 2016 is over de afvalinzameling en de berichtgeving door de gemeente (brief van 28 oktober) een extra nieuwsbrief aan de leden gestuurd. Meer informatie: info@evdeborkeld.nl.

 

 

 

 

Opnieuw inbraak in recreatiewoning op De Borkeld

Op dinsdag 31 mei 2016 tussen 10:00 uur en 19:00 uur is er ingebroken in een vakantiewoning, gelegen aan de Vianenweg te Holten. De dader(s) heeft/hebben een raam geforceerd om binnen te komen. Uit de woning zijn verschillende sieraden, geld en een computer weggenomen. Bent u getuige geweest van deze inbraak of heeft u hier nadere informatie over, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Politie Oost-Nederland, Basisteam Twente West, bereikbaar op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar op 0800-7000. (Bron: Holtens Nieuws)

Glasvezel grens ruim gehaald

Twee op de drie bewoners van het buitengebied willen glasvezel. Dat heeft de gemeente Rijssen-Holten vandaag (24 februari 2016) bekend gemaakt. De grens lag op een deelname van 60%. De aanmeldingstermijn eindigt op 28 februari, dus het percentage kan zelfs nog stijgen. Het bestuur is zeer content met deze uitslag, want dat betekent dat ook ons gebied met ca 400 recreatiewoningen in beginsel volop meedoet met de aanleg van glasvezel. Hoe dat in zijn werk zal gaan, zal het komende halfjaar duidelijk worden.