Brandgangen

Onderstaand een overzicht van de (geplande) brandgangen in het recreatiegebied De Borkeld

Let op: Nog niet alle brandgangen zijn gerealiseerd.

 

 

 

De Eigenarenvereniging is absoluut voorstander van het verhogen van de brandveiligheid. Het grote aantal vliegdennen in combinatie met de droge perioden verhoogt het brandgevaar aanzienlijk. In de huidige situatie zijn veel paden lang, smal en doodlopend. Dit betekent dat de bewoners moeilijk kunnen vluchten in geval van calamiteiten.

Het door de gemeente aanleggen van brandgangen en doorsteken zou de veiligheid van de bewoners moeten verhogen.

Helaas schiet de gemeente haar doel voorbij. In de nu al aangelegde brandgangen en doorsteken zijn robuuste en hoge hekken geplaatst die continu d.m.v. een slot zijn afgesloten. Alleen de hulpdiensten en enkele aangrenzende bewoners hebben een sleutel.

In geval van een calamiteit moeten de bewoners wachten tot de hulpdiensten zijn gearriveerd om de hekken te openen. Met andere woorden: bij een snel om zich heen grijpende bosbrand zitten de bewoners als ratten in de val. In de oude situatie ontbreken de hoge en robuuste hekken waardoor vluchten veel gemakkelijker gaat.

De gemeente Rijssen-Holten is van mening dat het creëren van brandgangen en doorsteken uitsluitend bedoeld is voor de hulpdiensten. Dat ontvluchtingsmogelijkheden voor mensen van secundair belang zou zijn, is voor de Eigenarenvereniging niet aanvaardbaar.

 

Veiligheid van bewoners moet minstens even zwaar wegen als de bereikbaarheid voor hulpdiensten!

In het nieuwe  – door de Raad van State goedgekeurde plan – is hiervan helaas geen sprake!

Afgelopen 25 februari 2019 heeft de Eigenarenvereniging de gemeente hierop nogmaals geattendeerd d.m.v. onderstaande brief. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de gemeente nog steeds niet gereageerd!

 

Brief aan wethouder A.J. Aanstoot over brandgangen