De Borkeld

Het natuurgebied de Borkeld is een groot, gevarieerd en licht heuvelachtig gebied gelegen tussen Holten, Rijssen en Markelo. Het gebied is ca. 600 hectare groot. Er zijn uitgestrekte landerijen, bossen en heide. Het gebied wordt doorsneden door de autosnelweg A1, van Amsterdam via Deventer naar Oldenzaal.

Het natuurgebied De Borkeld bestaat uit een glooiend terrein van jong bos (tussen 1930 en 1950 aangeplant), grote heidevelden, leemkuilen, akkers en graslanden. Uniek is ook het grote aantal jeneverbesstruiken in het gebied.

Het deel van de Borkeld waar de recreatiewoningen liggen, wordt het Recreatiegebied De Borkeld genoemd. Het bevindt zich tussen de snelweg A1 en Holten.

Recreatiegebied de Borkeld

Het recreatiegebied de Borkeld is een bosachtig gebied dat grenst aan het natuurgebied de Borkeld en omvat in zijn totaliteit ongeveer 450 recreatiewoningen. Deze woningen zijn nagenoeg alle in particulier bezit. Ook de kavels – inclusief de paden – behoren tot het domein van de woningen en zijn dus ook particulier eigendom.

De woningen in het recreatiegebied zijn nagenoeg alle voorzien van: gas, water, elektriciteit, riolering en internet via glasvezel. De woningen worden enerzijds verhuurd aan toeristen en anderzijds gebruikt door de eigenaren voor privé recreatieve doelen.

Plattegrond van het Recreatiegebied

inclusief (geplande) brandgangen

Bestemmingsplan Buitengebied Rijssen Holten Recreatiegebied De Borkeld

Legenda:

  • licht groen       =  agrarische bestemming
  • groen                =  recreatie bestemming
  • donker groen  =  bos
  • geel                   = woon bestemming

Hieronder een foto-impressie van het Recreatiegebied De Borkeld.