Klankbordgroep kiest voor andere manier van werken

Op 25 september 2023 is de klankbordgroep voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze vergadering is op verzoek van de klankbordgroep de werkwijze aangepast. De klankbordgroep heeft gevraagd of de gemeente een concept van de werkafspraken met het COA aanlevert. De bedoeling is dat zij, met input van geïnteresseerden, hierover een advies geven aan de gemeente. Op 12 oktober 2023 is het concept klaar en geven we deze aan de leden van de klankbordgroep. We bespreken het concept met het advies van de klankbordgroep op 31 oktober 2023. Door deze manier van werken kan de klankbordgroep geïnteresseerden beter betrekken bij het advies.

Namens de vereniging hebben de volgende personen (in wisselende samenstelling) zitting in de klankbordgroep:

  • Wim Beldman
  • Bas Rosenbaum


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.