Azc Rijssen-Holten, nieuwsbrief 3 juli 2024

Vergunning is officiël verleend

Het vergunningtraject verloopt als volgt:
27-06-2024: De gemeenteraad heeft de verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
27-06-2024: Het college heeft de omgevingsvergunning verleend.
28-06-2024: De omgevingsvergunning is verstuurd naar het COA.
01-07-2024: De omgevingsvergunning is verstuurd naar de mensen die een zienswijze hebben ingediend.
03-07-2024: De vergunning wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad en in de krant.
04-07-2024: De documenten liggen ter inzage.
05-07-2024: De termijn van zes weken waarin beroep kan worden ingesteld tegen de vergunning begint. Dit kan bij de Rechtbank Overijssel.
15-08-2024: Dit is de laatste dag waarop beroep kan worden ingesteld.
16-08-2024: De omgevingsvergunning treedt in werking. Dat betekent dat de vergunning mag worden gebruikt. Dat mag ook als er beroep is ingesteld, het risico is voor de aanvrager. De vergunning is namelijk nog niet definitief, omdat de rechter nog een uitspraak moet doen. Alleen als er vóór 16-08-2024 een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning nog niet in werking. Als dat gebeurt, gaat de vergunning pas in als er een beslissing is over die voorziening.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.