Azc Rijssen-Holten, nieuwsbrief 28 mei 2024

COLLEGEBESLUITEN

Risicoanalyse opvang op de Borkeld

Bureau Beke heeft het definitieve rapport aangeboden aan het college. Het college van Rijssen-Holten nam hiervan kennis en stuurde het rapport gisteren, maandag 27 mei 2024, naar het omwonendenoverleg voor advies. Op 5 juni start het omwonendenoverleg met de bespreking. De risicoanalyse staat op de website van de gemeente (bij ‘overige vragen’).

Garantieregeling
Het college heeft besloten niet over te gaan tot een garantieregeling voor woningeigenaren binnen het aandachtsgebied, zoals omschreven in het rapport van bureau Beke.

Leefbaarheidsbevorderende maatregelen
Het college stelt geld beschikbaar voor leefbaarheidsbevorderende maatregelen. Dit doet zij naar aanleiding van de risicoanalyse. Het geld is alleen bedoeld voor bewoners van het aandachtsgebied. Het aandachtsgebied staat beschreven in het rapport van bureau Beke. Op dit moment werken wij aan de uitwerking en voorwaarden van deze regeling.

Permanente bewoning op de Borkeld

Het college besloot op 21 mei 2024 niet mee te werken aan het verruimen van de mogelijkheden om recreatiewoningen permanent te bewonen.
Meer hierover vindt u bij de veelgestelde vragen (onder ‘overige vragen’) op de website van de gemeente.

Vergunning

Het college heeft vandaag (28 mei 2024) besloten in te stemmen met de vergunning en deze te verlenen zodra de raad de definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft verleend.
Daarvoor wordt dit voorstel nog in de commissie ABZM (Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen) besproken op 10 juni. Daarna volgt behandeling in de vergadering van de gemeenteraad van 27 juni.

OVERIGE ZAKEN

Planning werkzaamheden

Gras maaien:
Elke oneven week op donderdag en vrijdag.
Aanleg glasvezelnetwerk:
Hier wordt momenteel aan gewerkt (maximale diepte graafwerkzaamheden 50 cm).
Asbestsanering:
Dit vindt plaats in de week van 24 juni 2024. Voor deze werkzaamheden sluiten wij de toegangswegen af met hekken en plaatsen we waarschuwingsborden. De precieze datum volgt.
Verwijderen oude materialen vakantiepark:
De grote steen, die eigendom is van de vorige eigenaar, wordt binnenkort afgevoerd.

Groenplan

Op basis van verschillende gesprekken met direct omwonenden is een nieuw groenplan gemaakt. Dit nieuwe groenplan bespraken we al met de direct omwonenden.

Over het stappenplan

In het stappenplan (onder ‘overleg met onze inwoners’) kunt u zien wat de gemeente op welk moment gaat doen. De genoemde data kunnen veranderen. Check daarom steeds de datum die op het stappenplan staat. De tekst passen we maximaal 1 keer per week aan. De gemeente heeft de regie op de uitvoering van het stappenplan. Via het omwonendenoverleg communiceert de gemeente vooraf over alle uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast overlegt ze met direct omwonenden.

Veiligheid op het park

Graag vraagt de gemeente nog een keer uw aandacht voor de veiligheid op het park. Vanwege werkzaamheden kunnen er onveilige situaties ontstaan. Deze worden zoveel mogelijk binnen hekken uitgevoerd. Tijdens het verwijderen van asbest zetten we de toegangswegen af. Let altijd goed op als u op het park bent.

COMMUNICATIE

Omwonendenoverleg

Tijdens het omwonendenoverleg van 24 april hield het COA een presentatie en was er gelegenheid om vragen te stellen. U kunt het verslag en de presentatie op de website van de gemeente bekijken.

In het omwonendenoverleg van 22 mei is gesproken over de procedure rondom de risicoanalyse en de belangrijkste thema’s die hierin zijn benoemd. Het verslag van dit overleg wordt openbaar na akkoord van de omwonenden.

Het eerstvolgende omwonendenoverleg is gepland op woensdag 5 juni 2024.

Klaas Kok, nieuwe projectleider

Sinds 1 mei 2024 is Klaas Kok onze nieuwe projectleider voor o.a. het traject azc Rijssen-Holten. In een interview vertelt Klaas over zijn rol en kijk op het azc in Rijssen-Holten.

Lees hier het interview met Klaas Kok

Klaas is bereikbaar via opvang@rijssen-holten.nl

Veelgestelde vragen over het azc

Zie de website van de gemeente.

Op de website van het COA vindt u ook veel informatie over de opvang van asielzoekers.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.