Azc Rijssen-Holten, nieuwsbrief 26 april 2024

Planning werkzaamheden

De vergunningsvrije werkzaamheden in de woningen zijn inmiddels in gang gezet.

Groenplan

Op basis van de diverse gesprekken met direct omwonenden wordt er een nieuw groenplan gepresenteerd. De firma Dolmans werkt op dit moment aan het plan.

Risicoanalyse

Bureau Beke heeft het definitieve rapport aangeboden. Het college heeft het nu in behandeling en neemt in mei een besluit. Het plan komt daarna op de agenda van het omwonendenoverleg.

Zienswijzennota

Alle 10 ontvangen zienswijzen zijn verwerkt in een zienswijzennota. Deze wordt binnenkort behandeld in het college. Daarna volgt een terugkoppeling via het omwonendenoverleg.

Over het stappenplan

In het stappenplan kunt u zien wat we op welk moment gaan doen. De genoemde data kunnen veranderen. Check daarom steeds de datum die op het stappenplan staat. Het stappenplan wordt maximaal eens per week aangepast. De gemeente heeft de regie op de uitvoering van het stappenplan. Via het omwonendenoverleg communiceren we vooraf over alle uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast overleggen we met direct omwonenden.

Bijeenkomst 9 april 2024

De voormalige klankbordgroep kwam op 9 april 2024 bij elkaar, zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst van 14 maart 2024. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de ontstane onduidelijkheid over veiligelanders, de rol van de gemeente, de samenwerking met het COA en de risicoanalyse. Hiermee is het werk van de klankbordgroep, die formeel in november 2023 is opgeheven, afgerond.

Omwonendenoverleg

Het omwonendenoverleg is opgestart. De groep is inmiddels bijeengekomen op 10 april 2024 en op 24 april 2024. In een goede en constructieve sfeer zijn in het eerste overleg diverse werkafspraken gemaakt met het COA en de gemeente. In het tweede overleg hield het COA een presentatie over haar aanpak. De verslagen worden binnenkort (geanonimiseerd) gepubliceerd op de website van de gemeente.

Lees de nieuwsbrief op de website van de gemeente Rijssen-Holten hier.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.