Azc Rijssen-Holten, nieuwsbrief 20 juni 2024

Risicoanalyse

De risicoanalyse ‘Opvang op de Borkeld’ staat op de website van de gemeente.

Vergunning

Het college heeft op 28 mei 2024 besloten in te stemmen met de vergunning en deze te verlenen zodra de raad de definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven.
Dit voorstel is in de commissie ABZM (Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen) besproken op 10 juni. De commissie heeft ingestemd met het voorstel. Het onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op 27 juni 2024.

Planning werkzaamheden

Asbestsanering:
Vanaf donderdag 27 juni 2024 worden de in- en uitgangen van het park afgesloten.
Vrijdag 28 juni 2024 starten de asbestsaneringswerkzaamheden.

Overige werkzaamheden week 25 t/m 27 (globale planning):
Vergunningsvrije werkzaamheden in de woningen: verwijderen afzuigkappen en fornuizen, vervangen meterkasten, aanpassen radiatoren badkamers, bouwkundig aftimmerwerk, stuc- en tegenwerk, aanpassingen E-installatie/verlichting, aanpassen waterleidingen i.v.m. legionella, aanpassingen cv-installatie, kozijnen en binnenwanden aanpassen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bouwvoorschriften van de rijksoverheid.

Gras maaien:
Elke oneven week op donderdag en vrijdag.

Aanleg glasvezelnetwerk:
Hier wordt momenteel aan gewerkt.

Verwijderen oude materialen vakantiepark:
De grote steen, die eigendom is van de vorige eigenaar, wordt binnenkort door hem van het terrein verwijderd.

Over het stappenplan

In het stappenplan kunt u zien wat er op welk moment is gepland. De genoemde data kunnen veranderen. Check daarom steeds de datum die op het stappenplan staat. De tekst past de gemeente maximaal 1 keer per week aan. De gemeente heeft de regie op de uitvoering van het stappenplan. Via het omwonendenoverleg communiceert de gemeente vooraf over alle uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast overleggen zij met direct omwonenden.

Veiligheid op het park

Vanaf donderdag 27 juni 2024 worden de in- en uitgangen afgezet i.v.m. het verwijderen van asbest. Vanaf dat moment is het park niet meer openbaar toegankelijk.

Omwonendenoverleg

In het omwonendenoverleg van 22 mei 2024 is gesproken over de procedure rondom de risicoanalyse en de belangrijkste thema’s die hierin zijn benoemd. Het verslag van dit overleg vindt u hier. Op 5 en 19 juni 2024 bespraken we de eerste risico1-niveau onderwerpen.

Lourd Makdessemossa, locatiemanager COA

Lourd is de locatiemanager van het toekomstige azc Rijssen-Holten. Ze is al enkele jaren werkzaam bij het COA en deelt graag haar ervaringen.

Lourd neemt ook deel aan het omwonendenoverleg. De tekst van het interview, zoals dat ook in de Week van Rijssen en Holten Extra heeft gestaan vindt u hier.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.