Azc Rijssen-Holten, nieuwsbrief 18 maart 2024

Vergunning

In de vorige nieuwsbrief vertelden we op welke manier u uw mening kon geven – dat noemen we een ‘zienswijze’ – over stukken die horen bij de uitgebreide procedure. De termijn hiervoor is op 13 maart 2024 verstreken. De 10 ontvangen zienswijzen worden nu behandeld en – geanonimiseerd – samengevat in een zienswijzennota. Deze nota wordt aangeboden aan het college. Het college neemt eind april een besluit om de ingediende zienswijzen met de gemeenteraad te bespreken. Dergelijke besluiten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website. Vervolgens behandelt de gemeenteraad het besluit in de raadsvergadering van 30 mei. Dat betekent dat het college rond 11 juni een vergunning kan verlenen. Na 11 juni start een periode van zes weken waarop beroep aangetekend kan worden. Na die periode is de vergunning onherroepelijk.

Bijeenkomst 14 maart 2024

Op 14 maart organiseerden we een besloten buurtbijeenkomst. We kozen bewust voor deze vorm omdat we graag verder wilden praten met de mensen die ook bij de bijeenkomst van 1 maart aanwezig waren. Het verslag wordt in eerste instantie gedeeld met de aanwezigen. Binnenkort publiceren we het verslag ook op onze website. U wordt hierover via deze nieuwsbrief geïnformeerd.

Stappenplan werkzaamheden

De werkzaamheden op het park gaan verder na de inloopbijeenkomst van 20 maart en gesprekken met de direct aanwonenden op 21 maart en eventueel 26 maart. We hebben daarvoor een uitgebreid stappenplan gemaakt. Daarin kunt u zien wat we op welk moment gaan doen. De genoemde data kunnen veranderen. Check daarom steeds de datum die op het stappenplan staat. We publiceren het stappenplan binnenkort op onze website. We informeren u hierover via deze nieuwsbrief. U krijgt dan gelegenheid te reageren. Daarna komt de verdere uitvoering aan de orde in het omwonendenoverleg.

Aanmelden omwonendenoverleg

Vanaf nu speelt het omwonendenoverleg een belangrijke rol in de communicatie met de gemeente en in de toekomst met het coa. Dit overleg is een vervolg op de klankbordgroep, zoals is afgesproken.
Voor dit omwonendenoverleg zoeken we ongeveer 10 omwonenden. Het is belangrijk dat zij eens per twee weken beschikbaar zijn voor overleg. Dat vindt steeds plaats op woensdagavond om 19 uur, in het stadhuis, en voor het eerst op 10 april. Iets voor u? Stuur dan uiterlijk 29 maart een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar opvang@rijssen-holten.nl

Alle data op een rij

woensdag 20 maart tussen 18-20 uur | Inloopbijeenkomst
locatie: park Borkeldsweg 57
Hier presenteren we de plannen voor de inrichting van het groen en de woningen. Iedereen die hierin interesse heeft is welkom.
Daarnaast wordt er een apart gesprek georganiseerd met uitsluitend direct omwonenden op 21 en eventueel 26 maart. Zij worden hiervoor uitgenodigd.

woensdag 27 maart om 15 uur| Leescommissie
locatie: stadhuis
Een deel van de voormalige klankbordgroep – en enkele andere geinterviewde personen – komt bij elkaar om de risicoanalyse van Bureau Beke te bespreken. Deze personen zijn reeds uitgenodigd.

woensdag 10 april om 19 uur | Eerste omwonendenoverleg
locatie: stadhuis
Leden van dit overleg worden hiervoor apart uitgenodigd.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.