Update opvang vluchtelingen op De Lindenberg

Het bestuur heeft een aantal reacties van leden ontvangen op de eerdere berichtgeving. Naar aanleiding daarvan wil het bestuur benadrukken dat wij zo neutraal en objectief mogelijk willen opereren, zonder waardeoordelen, met respect voor ieders mening. Gelet op de doelstellingen van de EV volgt het bestuur de ontwikkelingen rondom de opvang kritisch wat betreft mogelijke effecten op ons gebied.

De Eigenarenvereniging (EV) was vertegenwoordigd op de informatieavond over de opvang op 14 juni in Rijssen. Over het algemeen was er bij de aanwezigen geen negatief geluid over de opvang van vluchtelingen. Zorgpunten betroffen vooral de locatie en de communicatie. De avond had een informele setting. De burgemeester, de wethouders en vertegenwoordigers van het COA stonden ieder aan een statafel. Aan hen konden vragen worden gesteld. In de gesprekken met hen is het volgende naar voren gekomen.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.