Provincie Overijssel: Nieuw beleid voor verblijfsrecreatie

Informatie van de provincie Overijssel:

Provinciale Staten hebben woensdag 3 juni nieuw beleid voor verblijfsrecreatie vastgesteld om minder vitale vakantieparken meer toekomstperspectief te bieden. Met dit beleid ontstaat meer vrijheid voor gemeenten om de kwaliteit aan de onderkant van de recreatiesector te verbeteren en om de woningbouwopgave te stimuleren.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord)