Overleg met wethouder J. Aanstoot

Op 12 september j.j. heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met wethouder J. Aanstoot.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

  • Brandveiligheid en brandgangen
  • permanent wonen in het recreatiegebied
  • 3 nieuwe woningen aan de Vianenweg, hoek Pannenweg
  • Verpaupering in het recreatiegebied
  • Afvalinzameling
  • Kwaliteit wegdek Vianenweg