Overleg met wethouders over forensenbelasting

 

Op 3 september j.j. heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met de wethouders Beens en Cornelissen over de bestedingen van de door de gemeente geïnde forensenbelasting.

Deze bespreking heeft niet geleid tot meer duidelijkheid. De gemeente int de forensenbelasting omdat “het mag” en gebruikt de geïnde belasting voor algemene doeleinden, dus niet specifiek voor recreatieve doeleinden.

De gemeente denkt er ook niet aan de forensenbelasting af te schaffen.

Besloten wordt dat Ria en Hanny de uitkomst van het overleg eerst aan de werkgroep “forensenbelasting” voorleggen. De werkgroep zal gevraagd worden welke vervolgstappen nu nog genomen kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: inspreken bij commissievergaderingen en eventueel een brief naar de fracties.