Overleg met wethouders over forensenbelasting

Op 3 september j.j. heeft een delegatie van het bestuur overleg gehad met de wethouders Beens en Cornelissen over de bestedingen van de door de gemeente geïnde forensenbelasting.

De gemeente denkt er niet aan de forensenbelasting af te schaffen. De gemeente int de forensenbelasting omdat “het mag” en gebruikt de geïnde belasting voor algemene doeleinden, dus niet specifiek voor recreatieve doeleinden. Hiertegen maakt de vereniging bezwaar.

De werkgroep “forensenbelasting” van de vereniging zal zich buigen over vervolgstappen.