Opvang Oekraïense vluchtelingen

Ter informatie:

Op de website van de gemeente Rijssen-Holten vindt u de onderstaande informatie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente.  (https://www.rijssen-holten.nl/oekraine/)

Vangt u vluchtelingen op of bent u van plan dat te doen? Zowel landelijk als lokaal wordt in kaart gebracht welke tijdelijke woonruimte er beschikbaar is. Landelijk gebeurt dit via het formulier van Takecarebnb, lokaal via het gemeentelijke formulier. Voor de goede orde: het gaat hier niet om opvang van vluchtelingen voor enkele dagen.

Geeft u door dat u Oekraïense vluchtelingen wilt opvangen? Geef dit dan door via beide formulieren. U doet dan een melding bij Takecarebnb én bij de gemeente.

De gemeente Rijssen-Holten gebruikt dit formulier om te inventariseren hoeveel opvangplekken er beschikbaar zijn en hoeveel vluchtelingen er al een plek hebben gevonden in onze gemeente. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het koppelen van vluchtelingen en beschikbare opvangplekken. Zodra bekend is welke organisatie dit gaat coördineren, delen we (als u daarmee heeft ingestemd in het bovenstaande formulier) uw gegevens met deze organisatie.

Voor de gegevensverwerking van het formulier op Takecarebnb verwijzen we u graag naar hun website.

Als extra service heeft de gemeente Rijssen-Holten een centraal mailadres (oekraine@rijssen-holten.nl) in gebruik genomen.

Inwoners van Rijssen-Holten die via de website van de gemeente hebben aangegeven dat zij bereidt zijn om Oekraïense vluchtelingen in huis op te vangen, ontvangen vooralsnog van de gemeente onderstaande email.

Onderwerp: Aanmelding particuliere opvang

Beste meneer en/of mevrouw,

U heeft recent via onze website aangegeven dat u bereid bent om Oekraïense vluchtelingen in huis op te vangen. In deze mail informeren we u over het proces rondom de opvang van vluchtelingen bij 1) gemeentelijke locaties en 2) particuliere inwoners.

Opvang Oekraïense vluchtelingen in gemeentelijke locaties
Momenteel is nog veel onduidelijk over de instroom van vluchtelingen naar Rijssen en Holten. Het Rijk heeft de Twentse gemeenten begin maart de opdracht gegeven om op korte termijn 1000 opvangplekken beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen en daar voor nog eens 1000 extra plaatsen beschikbaar te stellen. Dit gaat veelal om gemeentelijke locaties waarin vluchtelingen voor langere periode opgevangen worden. De plaatsing van vluchtelingen in deze gemeentelijke locaties wordt gecoördineerd vanuit de Veiligheidsregio. Als gemeente hebben wij op dit moment geen gemeentelijke locatie beschikbaar om vluchtelingen voor een langere periode op te vangen. Vandaar dat wij ons in eerste instantie gericht hebben op het inventariseren van het aanbod van particuliere opvang.

Particuliere opvang: matching van vraag en aanbod
Een grote groep betrokken inwoners aangegeven dat ze bereid zijn om vluchtelingen voor langere tijd in huis op te nemen. Via persoonlijke contacten zijn er inmiddels ook al een aantal vluchtelingen op deze manier opgevangen. Omdat het aanbod van particuliere opvang groot is, hebben we besloten om over te gaan tot een inventarisatie. We hebben hierbij ook aangegeven dat we de gegevens door zouden sturen naar een partij die de coördinatie en matching op zich zou nemen.

Zowel landelijk als regionaal zijn partijen momenteel bezig met de coördinatie en matching van vluchtelingen. Op dit moment zijn we aan het kijken of we aan kunnen/moeten sluiten bij het landelijke of regionale initiatief. Dit vraagt even wat tijd, mede ook omdat we zorgvuldig met dit proces om willen gaan. Zodra er duidelijkheid is, stellen we u op de hoogte aan welke partij wij uw gegevens door zullen geven. De instroom van vluchtelingen is daarnaast op dit moment ook nog niet dusdanig groot dat we snel heel veel plekken moeten hebben, maar deze situatie kan ieder moment veranderen.

Meer informatie?
Op onze website vindt u daarnaast vandaag de veel gestelde vragen en de antwoorden die wij momenteel hebben. We blijven deze informatie constant aanvullen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze sturen naar oekraine@rijssen-holten.nl.

Start the discussion

Geef een reactie