Gemeentelijke belastingen 2012: weer fors omhoog voor eigenaren De Borkeld

De belastingtarieven stijgen in 2012 opnieuw, zo zal de gemeenteraad op 15 december besluiten. De rioolheffing gaat met ruim 4% omhoog naar € 242,40. De afvalstoffenheffing (vroeger reinigingsheffing) daalt met 6% naar € 218. Daar staat tegenover dat we voortaan ook moeten betalen voor het afleveren van groenafval bij het afvalbrengpunt: € 2,50 per halve kuub. Achtergrond hiervan is dat de gemeente toe wil naar kostendekkende tarieven.

Maar dan het lot van de huiseigenaren. De gemeente wil dat de totale opbrengst van de OZB in 2012 stijgt met 3,9%. Ter vergelijking: het inflatiepercentage bedraagt 1,4%. Omdat de woningen gemiddeld genomen minder waard zijn geworden daalt ook de taxatiewaarde, met 1,9%. Een hoger tarief moet deze daling dus ruimschoots compenseren om op de 3,9% hogere opbrengst uit te komen.

Voor de eigenaren van recreatiewoningen is de belastingpil nog bitterder: de totale opbrengst van de door velen verfoeide forensenbelasting stijgt met 3,9%, en dat bij een waardedaling van recreatiewoningen van 4%. Ook hier dus een forse stijging van het tarief.

Per saldo gaat de belastingdruk voor een gemiddeld huishouden in Rijssen-Holten in 2012 dus opnieuw minder omhoog dan voor de ‘gemiddelde’ eigenaar van een recreatiewoning.

En dan zijn er nog andere belastingen die wij moeten opbrengen, zoals van het waterschap de ingezetenenheffing, de watersysteemheffing en sinds 2011 ook de zuiveringsheffing, met terugwerkende kracht tot 2009.

Vraag blijft bij dit alles hoe de verhouding is tussen de belastingen die wij opbrengen tegenover de uitgaven die voor ons en ons gebied worden gedaan. Het antwoord is vermoedelijk: wij geven meer dan wij ontvangen. Het bestuur wil dit antwoord in 2012 toetsen


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.