Forensenbelasting Rijssen-Holten 2023

De Gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft op 15 december 2022 met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting voor 2023 het volgende besloten:

Verordening forensenbelasting Rijssen-Holten 2023

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

  • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders ‘belastingvoorstellen 2023’, paragraaf 4.1 van de programmabegroting 2022 (lokale heffingen);
  • gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;
  • gezien de behandeling in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen van 28 november 2022;

besluit:

de verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2023 (Verordening forensenbelasting Rijssen-Holten 2023) vast te stellen


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.