Begroting 2019 gemeente Rijssen-Holten goedgekeurd

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft afgelopen vrijdag 9 november de begroting voor 2019 aangenomen.

Voor ons recreatiegebied betekent dit dat de weg vrij is voor het herinrichten van de Vianenweg. De gemeente heeft hiervoor 100.000 Euro in de begroting opgenomen.

 

De gemeente is van plan de rijbaan te voorzien van een drie meter brede asfaltverharding. Daar auto’s elkaar hierop niet kunnen  inhalen, wordt een “as-verspringing” aangelegd waarbij voertuigen kunnen uitwijken via het onverharde gedeelte. Het vrijliggende fietspad wordt gehandhaafd. De gemeente is niet van plan extra verlichting aan te brengen.

Andere voor het recreatiegebied relevante zaken zijn:

  • OZB stijgt met 4 Euro voor een gemiddelde woning
  • De tarieven van de forensenbelasting worden in gelijke verhouding als de OZB-tarieven verhoogd.
  • De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 10 Euro
  • De rioolbelasting stijgt met gemiddeld 3 Euro
  • De toeristenbelasting wordt in 2020 en 2021 verlaagd