Tarieven 2021 gemeente Rijssen-Holten

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft op 6 november jl. de begroting 2021 besproken.

De Raad heeft hieromtrent m.b.t. het jaar 2021 het volgende besloten:

  1. de ozb verhogen met de inflatiecorrectie;
  2. de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden handhaven op € 186,-;
  3. de rioolheffing vaststellen op € 195,- conform het huidige GRP; (is gelijk aan tarief 2020)
  4. de toeristenbelasting verlagen met € 0,10 tot € 0,80;
  5. de overige tarieven verhogen met de inflatiecorrectie van 1,27%.