250 vluchtelingen naar De Lindenberg

Vrijdag 10 juni 2016 heeft de gemeente Rijssen-Holten bekend gemaakt dat zij vanaf oktober 250 vluchtelingen tijdelijk wil huisvesten op bungalowpark De Lindenberg. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de Eigenarenvereniging De Borkeld vandaag, 13 juni, het volgende bericht aan de leden gestuurd:

Vrijdag jl. werd het bestuur door een verslaggever van Tubantia geïnformeerd dat de gemeente Rijssen-Holten een persbericht heeft uitgegeven over de opvang van vluchtelingen op het park De Lindenberg. Gemeente, familie Lindenberg en het COA hebben besloten vanaf 1 oktober 2016 voor de duur van één jaar 250 vluchtelingen tijdelijk als noodopvang op het park te huisvesten.

Wij zijn als bestuur niet door de gemeente geïnformeerd, wat als betrokken organisatie toch wel op zijn plaats was geweest. Het bestuur heeft wegens het ontbreken van nadere gegevens vooralsnog geen oordeel over de opvang. Wel is er begrip voor het feit dat de gemeente vluchtelingen opvangt, maar over het hoe en waar, en de communicatie, zijn de nodige vragen.

Voor belangstellenden wordt een openbare inloopavond gehouden op dinsdag 14 juni a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis te Rijssen, Schild 1. Het bestuur zal deze bijeenkomst bezoeken.

Zodra meer bekend is over de opvang en alles wat daarmee samenhangt, zullen wij u nader informeren.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Hielke de Boer (secretaris)