Commissie “Activiteiten”

Onder het werkterrein van de Commissie Activiteiten vallen ook interne en externe communicatie en ledenwerving. Deze Commissie oriënteert zich op een plan van aanpak. De onderwerpen zullen ook de werkzaamheden van de beide andere commissies kunnen raken.
Een van de speerpunten dit jaar zal zijn de najaarsexcursie, die we de afgelopen coronajaren helaas niet hebben kunnen organiseren.

Om de ledenwerving te intensiveren ontwerpt de commissie momenteel een nieuwe flyer. Bedoeling is deze flyer huis aan huis in ons recreatiegebied De Borkeld te verspreiden, tezamen met een uitnodigende flyer over het verbeteren van de boskwaliteit.

In deze commissie is nog ruimte voor leden, dus als u belangstelling heeft neemt u dan contact met ons op via info@evdeborkeld.nl.

Heeft u interessante ideeën voor de najaarsexcursie, laat het dan even weten via info@evdeborkeld.nl.

De commissie “Activiteiten” bestaat uit de volgende leden:

  • Toon Habers (bestuurslid Eigenarenvereniging De Borkeld)
  • Vacature


Najaarsbijeenkomst  november 2022

Excursie naar de Canadese begraafplaats in Holten

Op zaterdag 5 november 2022 heeft het bestuur een najaarsbijeenkomst voor de leden georganiseerd. Deze bijeenkomst bestond uit een excursie naar de Canadese begraafplaats in Holten. 47 leden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

In het informatiecentrum van deze begraafplaats wordt de gedachte aan hen die vielen voor de bevrijding van Nederland in WOII levend gehouden met persoonlijke verhalen, anekdotes en foto’s – vaak door nabestaanden geschonken. Het informatiecentrum geeft ook een indruk over hoe Noordoost Nederland bevrijd werd.

Om 10.00 uur werd de groep welkom geheten door de voorzitter van de Eigenarenvereniging Wim Beldman. Vervolgens hield een van de gidsen van de Canadese begraafplaats een inleiding over onder andere het ontstaan van de begraafplaats en het beheer hiervan. Ook werd nader ingegaan op enkele specifieke graven. Achter elk van de 1394 graven schuilt een indrukwekkend verhaal.

Na het gezamenlijk zien van een film over de begraafplaats werd de totale groep in vieren gesplitst. De 4 kleine groepen kregen elk onder leiding van een gids een rondleiding op de begraafplaats. Bij een aantal graven werd stilgestaan en werd de achtergrond van de gesneuvelde militair toegelicht.

Na afloop van deze rondleiding was er nog gelegenheid het bezoekerscentrum te bezoeken en nadere vragen te stellen.

Het was een indrukwekkende bijeenkomst, die ons duidelijk maakte dat onze vrijheid niet van vanzelfsprekend is. Wij zijn de gevallenen veel dank verschuldigd.

Lest we forget     Opdat wij niet vergeten

PHOTO-2022-11-05-20-16-44
PHOTO-2022-11-05-20-17-34
PHOTO-2022-11-05-20-18-25
PHOTO-2022-11-05-20-25-18
PHOTO-2022-11-05-20-25-19
PHOTO-2022-11-05-20-25-16
PHOTO-2022-11-05-20-25-17
PHOTO-2022-11-05-20-23-55
PHOTO-2022-11-05-20-23-54
PHOTO-2022-11-05-20-22-47
PHOTO-2022-11-05-20-23-53
PHOTO-2022-11-05-20-22-43
PHOTO-2022-11-05-20-22-41
PHOTO-2022-11-05-20-22-33
PHOTO-2022-11-05-20-21-19
previous arrow
next arrow


Najaarsbijeenkomst september 2019

Veldexcursie natuurgebied De Borkeld

Onder de bezielende leiding van boswachter Kees-Jan Westra van Staatsbosbeheer hebben we een prachtige en leerzame veldexcursie mogen meemaken in het natuurgebied de Borkeld. We hadden schitterend weer en een enthousiaste groep. De jongste deelnemer was bijna 4 jaar jong!

We verzamelden bij ‘De Zwemkolk’ in Markelo waar we ontvangen werden met koffie en echte Twentse krentenwegge.

Daarna begon de excursie, een tocht van ongeveer 5 kilometer. Slingerend door het gebied wist Kees-Jan ons te boeien met veel informa

De Borkeld is ontstaan  in de voorlaatste ijstijd waarin door gletsjers,  gletsjerpuin en leem naar de dit gebied werden getransporteerd. Door de stuwende werking van het landijs zijn de heuvels ontstaan. De zwerfstenen in dit gebied zijn door de ijsmassa meegebracht uit Scandinavië. Dit alles ongeveer 200.000 jaar geleden!

Ongeveer 13.000 jaar geleden woonden hier al mensen. De bewijzen zijn door hen achtergelaten in de vorm van stenen bijlen en andere stenen werktuigen. Ook zijn prehistorische grafheuvels en resten van nederzettingen gevonden die 4000 tot 6000 jaar oud zijn.

Vanaf de Friezenberg (40 meter hoog) hadden we een prachtig uitzicht over de Borkeld. Natuurgebied Friezenberg is in bezit van de stichting Landschap Overijssel en werd in de eerste helft van de vorige eeuw geschonken door textielbaron van Heek. Stichting Landschap Overijssel heeft het gebied in erfpacht uitgegeven aan Staatbosbeheer.

Langzaam naar beneden lopend kwamen we in het begrazingsgebied van de Hereford runderen, een taai ras, dat probleemloos zomer en winter buiten kan blijven. We zagen een stierenkuil, een kuil door (macho) stieren gemaakt om te imponeren. Het mooie voor de natuur is, dat deze kuilen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit; allerlei insecten doen er hun voordeel mee!

Op naar de leemkuilen! In de Borkeld is lange tijd leem gewonnen voor het maken van bakstenen. Hierdoor zijn leemkuilen ontstaan van 5 tot 10 meter diep. In deze leemkuilen is een bijzondere plantengemeenschap ontstaan. We hebben kruipbrem gezien en een klokjesgentiaan.

 

Dan heeft Kees-Jan nog iets verteld over Natura 2000, die als hoofddoelstelling heeft, het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. Binnen Nederland is De Borkeld als één van de Natura 2000-gebieden aangewezen. Op internet is veel informatie te vinden over de plannen voor dit gebied (Borkeld Natura 2000), de moeite waard om te lezen!

De excursie werd afgesloten met een heerlijke lunch in De Zwemkolk. We kijken terug op een prachtige dagNajaarsbijeenkomst september 2017

Excursie leemspoor in Rijssen

22 leden trotseerden zaterdag 30 september de gestaag neerdalende regen om meer te weten te komen over het leemspoor in Rijssen. Een vrijwilliger van het museum verhaalde tijdens de koffie met krentenwegge over de historie van het leemspoor.

Zo’n 100 jaar geleden waren er in Rijssen 15 steenfabrieken, in de jaren ’60 van de vorige eeuw nog maar 4. Tot 1964 was hiervoor een smalspoornetwerk van 12 km in bedrijf, om leem van de groeve tussen Markelo en Rijssen naar de fabrieken te vervoeren. Daarna ging dat per vrachtauto. In 2005 sloot de laatste steenfabriek haar deuren. In 1988 namen een paar Rijssenaren het initiatief om de herinnering aan het Leemspoor levend te houden door een museum in te richten en een railtraject op te bouwen tussen de Markeloseweg en de Koerbelt. In de jaren die volgden is een groot aantal locomotieven verworven, waaronder één stoomlocomotief, en de nodige personen- en goederenwagons. Ook is een loods met werkplaats gebouwd.

Voor ons was een speciale excursietrein naar de Koerbelt en terug geregeld, zie de foto’s hieronder. Hoewel we werden vervoerd in overdekte wagonnetjes, bleken deze niet helemaal (water)dicht te zijn, de daken zeker niet. Paraplu’s bewezen ook in de trein hun goede diensten. Terug op het beginpunt lieten we ons in de werkplaats informeren over allerlei aspecten van het leemspoor en het museum. Daarna vertrok het gezelschap naar het nabij gelegen hotel De Sallandse Heuvelrug voor een verkwikkende lunch.Uit de reacties tijdens de lunch en na afloop bleek dat de leden deze najaarsactiviteit gewaardeerd hadden, ondanks het slechte weer. De excursie viel dus letterlijk wel, maar figuurlijk zeker niet in het water.

 

 Najaarsbijeenkomst oktober 2016

Excursie boerderijmuseum “De Pothaar”

Met een groep van 28 deelnemers hebben wij op 1 oktober 2016 het boerderijmuseum “De Pothaar” – gelegen tussen Holten en Bathmen – bezocht.

Na verwelkoming met koffie en krentenwegge in de als museum ingerichte boerderij hield boerin Alie Elmerink een zeer boeiende en onderhoudende voordracht over het wel en wee van het boerenleven in het verleden. Haar betoog werd ondersteund door prachtig ingerichte stijlkamers van vroeger tijden. Alie verzamelde zelf jarenlang oude scherven, serviezen, foto’s en nog veel meer van de vroegere generaties op “De Pothaar”.

Na de voordracht van boerin Alie en het vervolgens bewonderen van de tentoongestelde antieke voorwerpen werden de leden voorzien van een prima verzorgde lunch.
Al met al kan gezegd worden dat dit wederom een zeer geslaagde najaarsexcursie is geweest. Hieronder staan enkele foto’s van De Pothaar.

 

  


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.